Fartygslinjer

Tjänster

Fartygslinjer

Rederi: Wagenborg Shipping
Bremen – Sheerness – Terneuzen – Södertälje – Haraholmen

Rederi: SCA Logistics:
Tilbury – Rotterdam – Oxelösund – Umeå – (Sundsvall) – Iggesund
Kiel – Umeå – Iggesund
Kiel – Malmö – Umeå – Iggesund